Na een onderbreking van twee jaar vanwege de coronapandemie organiseert VennixGaviria in samenwerking met de rechtenfaculteit van de Universidad de Salamanca dit najaar weer gespecialiseerde cursussen Recht en Vertalen. Onze cursussen bestaan uit een rechtstheoretisch en een vertaaltechnisch gedeelte en zijn met name bedoeld voor tolken en vertalers Spaans in het juridisch domein. Belangstellenden uit andere disciplines zijn echter ook van harte welkom. Om alle colleges goed te kunnen volgen is een goede beheersing van het Spaans noodzakelijk. 

Ons nieuws